Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm cầm tay ICOM IC-U82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000