Bộ đàm cầm tay Baofeng UV-8 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 930.000
Giá:830.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng UV-6 (UHF)

-11%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:750.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng BF888S

-18%

Giá niêm yết: 550.000
Giá:450.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng BF-490

-10%

Giá niêm yết: 980.000
Giá:880.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng BF5500

-10%

Giá niêm yết: 980.000
Giá:880.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng UV-8D

-10%

Giá niêm yết: 1.000.000
Giá:900.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng BF-666S

-14%

Giá niêm yết: 690.000
Giá:590.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng Mini BF101

-20%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:600.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng BF668

-7%

Giá niêm yết: 850.000
Giá:790.000
Máy bộ đàm cầm tay Baofeng UV-6D

-11%

Giá niêm yết: 890.000
Giá:790.000