Máy tuần tra bảo vệ HIGH TECH WM-5000V8

-10%

Giá niêm yết: 2.800.000
Giá:2.500.000
Máy tuần tra bảo vệ HIGH TECH WM-5000V5

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
MÁY KHÒ VÀ HÀN GORDAK 952

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò từ QUICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt Gordak 850

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy khò từ Jiayoudi 858A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-5%

Giá niêm yết: 1.680.000
Giá:1.580.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy Khò & Hàn thiếc KAWH SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc GORDAK - 952A

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Nạp ắc quy tự động 3 chế độ GLANCE GC-2410

-13%

Giá niêm yết: 750.000
Giá:650.000