Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
Call: 0915.26.36.36
MÁY KHÒ VÀ HÀN GORDAK 952

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy khò từ QUICK SMD-858D

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy khò nhiệt Gordak 850

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy khò từ Jiayoudi 858A

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy Khò nhiệt & hàn thiếc JYD-852D

-5%

Giá niêm yết: 1.680.000
Giá:1.580.000
Máy khò nhiệt và hàn thiếc JYD SMD-8586

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000