Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 3000 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000 (UHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000