Máy bộ đàm Kenwood TK 2217

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-P701 (VHF)

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3217 (128 kênh)

-9%

Giá niêm yết: 2.100.000
Giá:1.900.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-13%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3207G

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3207

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-13%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:950.000
Bộ đàm Kenwood TK 3000 (VHF)

-13%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000 (UHF)

-13%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3307 (U2)

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-P701 (UHF)

-17%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:950.000
Call: 093.669.5555