Máy bộ đàm HYT TC508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (VHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Máy bộ đàm HYT TC-446S (UHF)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy bộ đàm HYT TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm HYT TC 500 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Máy bộ đàm HYT TC-446S (VHF)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000
Máy bộ đàm HYT TC 518 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.680.000
Bộ đàm Hytera TC 518UHF

-5%

Giá niêm yết: 1.780.000
Giá:1.680.000