Máy bộ đàm Kenwood TK-P701 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm HYT TC508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Motorola GP3188 (UHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Bộ đàm Vertexstandard VX-231

-5%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.850.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (VHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Bộ đàm ICOM IC-V80E Sport

-11%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm ICOM IC-U80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

-13%

Giá niêm yết: 1.100.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-10%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:2.950.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (UHF)

-10%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.380.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Motorola GP338 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 4.500.000
Giá:4.100.000
Máy bộ đàm MagOne A8 (U2)

-7%

Giá niêm yết: 1.350.000
Giá:1.250.000