Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.150.000
Giá:2.950.000
Bộ đàm Motorola GP338 (VHF)

-4%

Giá niêm yết: 4.450.000
Giá:4.250.000
Máy bộ đàm MagOne A8 (U2)

-10%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.300.000
Máy bộ đàm Motorola GP328 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.550.000
Giá:3.350.000
Máy bộ đàm Motorola GP328 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 3.550.000
Giá:3.350.000
Bộ đàm Motorola GP2000 UHF

-7%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.550.000
Máy bộ đàm MagOne A8 ( VHF1)

-10%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.300.000
Máy bộ đàm Motorola GP 2000s (UHF1)

-7%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.550.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Motorol CP1300 (VHF)

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Motorol CP1300 (UHF2)

-7%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.650.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Motorola GP-2000 (VHF)

-7%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.550.000
Bộ đàm Motorola GP-2000s

-7%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.550.000
Máy bộ đàm Motorola GP-2000s VHF

-7%

Giá niêm yết: 2.750.000
Giá:2.550.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555