Bộ đàm Kenwood TK 2207

-9%

Giá niêm yết: 1.050.000
Giá:950.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (UHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy bộ đàm HYT TC-320 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy bộ đàm Motorola GP3188 (UHF)

-2%

Giá niêm yết: 3.350.000
Giá:3.250.000
Máy bộ đàm Motorol CP1300 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.050.000
Giá:2.850.000
Máy bộ đàm Motorola A8

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300

-6%

Giá niêm yết: 3.050.000
Giá:2.850.000
Máy bộ đàm Motorola CP1660

-4%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.150.000
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188

-5%

Giá niêm yết: 3.450.000
Giá:3.250.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555