Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2207

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-P701 (VHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000M

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000M

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000T2

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000E

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555