Máy bộ đàm Kenwood TK 2217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-3217 (128 kênh)

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2207

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-P701 (VHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000M

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217 (128 kênh)

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000 (UHF)

-16%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555